UBND phường Cao Thắng tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hạ Long.

UBND phường Cao Thắng đã xây dựng Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 25/5/2023 về thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 25/5/2023 của Thành phố Hạ Long. Tổ chức họp quán triệt và chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Tăng cường công tác trật tự đô thị, tháo dỡ pa nô quảng cáo sai quy định trên địa bàn phường

Ngay sau khi Thành phố Hạ Long ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 25/5/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hạ Long. UBND phường Cao Thắng đã xây dựng Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 25/5/2023 về thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 25/5/2023 của Thành phố Hạ Long. Tổ chức họp quán triệt và chỉ đạo quyết liệt, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ thời gian từng nội dung công việc trong thực hiện các nội dung của Kế hoạch nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại và đề ra các nhiệm vụ  giải pháp trong công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, có ý thức tự giác chấp hành các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tạo sự chuyển biến trong hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng phường Cao Thắng sáng - xanh - sạch - đẹp và đô thị văn minh, thân thiện.

Để làm tốt các nội dung của Chỉ thị 20-CT/TU, UBND phường đã tổ chức ra quân chấn chỉnh lại trật tự đô thị, triển khai ký cam kết đến từng hộ dân trên địa bàn nhằm thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị, thành lập các mô hình tự quản về trật tự đô thị, huy động lực lượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên Thanh niên và toàn thể người dân trên địa bàn ra sức làm sạch đường ngõ, hè phố, trụ sở làm việc và tổ chức ra quân bóc, xoá quảng cáo rao vặt, tháo dỡ biển hiệu quảng cáo sai quy định góp phần bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Tạo sự chuyển biến tích cực trong cộng đồng dân cư về công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và làm sạch môi trường.

Một số hình ảnh chấn chỉnh trật tự đô thị trên địa bàn phường Cao Thắng.

Hình ảnh Đoàn thanh niên phường Cao Thắng ra quân bóc, xoá quảng cáo rao vặt trên các tủ điện, cột điện tại các tuyến đường của phường Cao Thắng.

Hình ảnh nhân dân phường Cao Thắng tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu dân cư trên địa bàn phường.

Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thực, ý thức tự giá trong việc làm sạch môi trường sống xung quanh, các hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường như phân loại rác thải, bỏ rác đúng thời gian quy định, giữ vệ sinh chung, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp luôn thông thoáng, sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh và vẻ đẹp mỹ quan đô thị. Không có những hành động như xả rác bừa bãi, xả rác thải gây mất mỹ quan đô thị và gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và thực hiện nghiêm các quy định của Tỉnh, Thành phố để xây dựng một Thành phố Hạ Long an toàn, văn minh và sạch đẹp.

Đối với các hành vi vi phạm về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường UBND phường kiên quyết xử lý vi phạm nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông. Đây là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ dân, khu phố và nhân dân trên địa bàn phường Cao Thắng. Trong thời gian tiếp theo, Phường tiếp tục phát huy tốt công tác quản lý nhà nước, xây dựng các mô hình tự quản, duy trì trật tự đô thị và bảo vệ môi trường góp phần xây dựng phường Cao Thắng an toàn, văn minh và sạch đẹp.

Ngô Hường

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 323