Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

 
 
 - Đồng chí: Đinh Hoàng Long
 - Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
 - Năm sinh:
 - Điện thoại: 0913 355 995
 - Email: dinhhoanglong@quangninh.gov.vn
- Đồng chí: Chu Quốc Cường
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
- Năm sinh:
- Điện thoại:0936 623 088
- Email:chuquoccuong@quangninh.gov.vn
- Đồng chí: Trần Xuân Ninh
- Chức vụ:Phó Chủ tịch HĐND phường
- Năm sinh:
- Điện thoại:0901 565 639
- Email:tranxuanninh@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Đặng Thị Ngọc Anh
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy Phường
- Năm sinh:
- Điện thoại: 0982 406 558
- Email: dangngocanh@quangninh.gov.vn
 
 
- Đồng chí: Vũ Thị Phương
- Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND Phường
- Năm sinh:
- Điện thoại: 0979 289234
- Email: vuthiphuong.hl@quangninh.gov.vn
- Đồng chí: Nguyễn Trác Ninh
- Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND Phường
- Năm sinh:
- Điện thoại: 0989294634
- Email: nguyentracninh@quangninh.gov.vn
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 214