Đảng uỷ phường Cao Thắng tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển trên địa bàn phường.

Thực hiện Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 07/02/2023 của Thành uỷ Hạ Long về Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển". Đảng uỷ phường Cao Thắng đã ban hành kế hoạch số 79-KH/TU ngày 09/2/2023 triển khai thực hiện Kế hoạch đến từng cơ quan, đơn vị, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường.

Hình ảnh tòn cảnh tỉnh quảng ninh, nguồn từ báo mạng

 Tham gia Cuộc thi tìm hiểu “Quảng ninh 60 năm xây dựng và phát triển” là cơ hội để mỗi người dân trên địa bàn phường thấm nhuần lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển. Cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”, nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023). Thông qua Cuộc thi góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là những thành tựu to lớn, những dấu ấn nổi bật trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, những đóng góp quan trọng của Tỉnh đối với sự phát triển chung của đất nước. Qua đó, củng cố vững chắc và nhân lên niềm tin, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị của mỗi người dân trong xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Về thể lệ Cuộc thi được tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” được triển khai dưới ba hình thức:

- Một là Cuộc thi viết:

Thời gian thi: Bắt đầu từ khi Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi đến hết ngày 01/7/2023.

- Đối tượng dự thi: Cán bộ, đảng viên, Nhân dân, người nước ngoài đang cư trú, làm việc trên địa bàn phường Cao Thắng (Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm tác giả (không quá 05 người).

- Yêu cầu về nội dung, hình thức:

+ Bài dự phải được viết bằng tiếng Việt; có thể viết tay hoặc đánh máy (khuyến khích bài dự thi viết tay) trên giấy khổ A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyên; không giới hạn sô trang và hình ảnh minh họa (nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng về nội dung, xuât xứ của hình ảnh, tư liệu); không chấp nhận bản sao chép dưới mọi hình thức.

+ Nội dung bài dự thi phải trả lời đầy đủ câu hỏi do Ban Tổ chức Cuộc thi đề ra theo thứ tự từ câu 1 đến câu 6; hình thức trình bày công phu, sạch, đẹp, khoa học; có ví dụ, ảnh minh họa từ thực tiễn. Khuyến khích tác giả sưu tầm tư liệu, tài liệu, sáng tạo các hình thức trình bày cô đọng, tính thẩm mỹ cao, sưu tầm những hình ảnh và tư liệu quý...

+ Trang bìa bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”. Các thông tin liên quan đến người dự thi bao gồm: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nghề nghiệp; thành phần dân tộc; tôn giáo; đon vị học tập hoặc công tác; nơi thường trú; số điện thoại liên hệ (nếu có).

+ Đảng ủy phường sẽ chấm sơ khảo, chọn lựa 03 bài chất lượng cao gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp thành phố. 

- Hai là, Cuộc thi trắc nghiệm trên mạng internet

+ Về Cách thức đăng ký dự thi

Thi trực tiếp trên các thiết bị kết nối internet. Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tuyến trên website: http://www.baoquangninh.com.vn hoặc website: http://www.quangninh.gov.vn, vào banner Cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” bằng hình thức trực tuyến. Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website.

- Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh xét và trao giải. Người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 1 tài khoản dự thi.

- Ba là, Thi sân khấu hóa: Đảng ủy phường Giao Đoàn Thanh niên CSHCM phường thành lập đội thi tham gia cuộc thi sân khấu hóa cấp Thành phố (Cụm số 3), Đội tuyển gồm 7-10 thành viên chính và không quá 50 diễn viên phụ là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đang sinh hoạt, học tập, công tác tại địa phương.

- Về thời gian thi được triển khai trong tháng 8/2023.  

Với nội dung trọng tâm của Cuộc thi và thể lệ thi được triển khai đúng trọng tâm, thiết thực chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Đảng uỷ phường Cao Thắng đã phát động Cuộc thi đến các cấp, các ngành, đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, nhất là đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động ngành than với những hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm đạt kết quả cao nhất. Đã có những đơn vị tổ chức phát động cho đông đảo cán bộ và nhân viên cùng tham gia sôi lổi tạo nên phong trào tìm hiểu về lịch sử và những thành tựu của tỉnh Quảng Ninh ngày một nhiều hơn.

Ngô Hường

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 346