Tuyên truyền về Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định về chính sách trợ giúp xã hội

UBND phường cao thắng tuyên truyền một số quy định trong Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Ảnh: Bà Nguyễn Thúy Hạnh Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn 

Vừa qua, UBND phường Cao Thắng ban hành văn bản chỉ đạo số 76/UBND ngày 17/02/2023 và văn bản số 177/UBND ngày 27/03/2023 về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về “Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Trong đó, UBND phường Cao Thắng chỉ đạo bộ phận Văn hóa – Xã hội của phường kết hợp với các tổ dân khu phố rà soát triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời và đúng quy định về chính sách hỗ trợ các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND và các quy định hiện hành của pháp luật.

Chú trọng công tác tuyên truyền về Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND để tầng lớp nhân dân được biết về quyền lợi được hưởng các chế độ theo quy định tại Nghị quyết và các quy định hiện hành của pháp luật. Tại văn bản số 177/UBND ngày 27/03/2023 của UBND phường Cao Thắng cũng đã chỉ đạo rà soát cụ thể các đối tượng được hưởng chính sách xã hội tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND, cụ thể:

“Điểm b) Bổ sung điểm e, điểm g vào khoản 3 Điều 21, như sau:

e. Người đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, điểm b, khoản 3, Điều 2 Nghị quyết này, không có lương hưu, không có trợ cấp bảo hiểm xã hội, chưa được hưởng trợ cấp xã hội và hoàn cảnh khó khăn.

g. Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi có vợ hoặc chồng, không có con, không có lương hưu, không có trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng khác và có hoàn cảnh khó khăn” .

Hai nhóm đối tượng thuộc Điểm “e, g” được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hệ số trợ cấp là 1,0 (500.000 đồng/tháng).

Theo hướng dẫn số 93/HDLN/SLĐTXH-STC-SYT ngày 12/01/2023, giải thích từ ngữ: Người từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi có hoàn cảnh khó khăn là người được Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú thẩm định, xác nhận về hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm một trong hai điều kiện sau:

Điều kiện thứ nhất: Không có khả năng lao động tạo ra của cải vật chất do tuổi cao, sức khỏe yếu vì ốm đau, đệnh tật, khuyết tật; Không có nhà ở là biệt thự, cấp 1, cấp 2; Không sở hữu doanh nghiệp xưởng sản xuất, cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ thuê mướn lao động; Không có các loại tài sản sử dụng trong sản xuất kinh doanh như: Ô tô, máy xúc, máy xay sát, máy tuốt lúa, máy cấy…;

Điều kiện thứ hai: Là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống do các nguyên nhân bất khả kháng khác hoặc các nguyên nhân khác gây nên.

Qua đó, UBND phường Cao Thắng cũng đề nghị Ủy ban MTTQ phường và các Tổ chức chính trị - xã hội phường thông tin, tuyên truyền các nội dung Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND đến các tổ chức thành viên và đông đảo nhân dân trên địa bàn phường, đồng thời thực hiện công tác giám sát về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Hàng năm, UBND phường Cao Thắng đã thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người già leo đơn, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, trẻ em mồ côi… Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền phường trong công tác chăm lo đến đời sống nhân dân trên địa bàn phường.

Ngô Hường

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 518