Tuyên truyền pháp luật

Ngày 24/6/2023 Quốc hội ban hành Luật số 23/2023/QH115 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Luật số 23/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam(Luật số 23/2023/QH15) đã được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 24/6/2023, có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

Ảnh: Cán bộ Phòng  Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài (Ảnh: Thuỳ Dương)
Để đảm bảo công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài, Luật số 23/2023/QH15 đã sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam và các trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân khác có liên quan, cụ thể:
 
Một là, Luật đã bổ sung quy định cơ sở lưu trú có trách nhiệm “ Yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam để thực hiện khai báo tạm trú trước khi đồng ý cho người nước ngoài tạm trú” , người nước ngoài có nghĩa vụ “Xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy tờ liên quan đến cư trú tại Việt Nam cho cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo tạm trú theo quy định”. Ngoài ra, người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ thường trú hoặc khi có sự thay đổi thông tin trong hộ chiếu phải khai báo tạm trú theo quy định.

Hai là, Luật đã bổ sung trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến người nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng lao động là người nước ngoài, tổ chức chương trình du lịch cho người nước ngoài hoặc cho người nước ngoài tạm trú khi người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất; trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm trong khu vực biên giới phải thông báo ngay cho cơ quan Công an hoặc đồn, trạm Biên phòng nơi gần nhất. 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần nắm rõ các quy định trên để thực hiện. Mọi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tác giả bài viết: Dương Tiến

Nguồn tin: Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 308