Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long: 6 tháng đầu năm tỷ lệ giải quyết TTHC trước và đúng hạn đạt 99%

Là đơn vị tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn, Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long luôn đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Qua đó, 6 tháng đầu năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết 84.092 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,83%, trong đó: Thuộc thẩm quyền giải quyết thành phố tiếp nhận 20.954 hồ sơ (2.301 hồ sơ chuyển tiếp và 18.653 hồ sơ tiếp nhận mới), đã giải quyết trước và đúng hạn 18.861 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,3% (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022)

Trung tâm Hành chính công đẩy mạnh thực hiện số hóa trong việc giải quyết TTHC

Trung tâm đã tập trung thực hiện nghiêm việc chuyển đổi số, quy trình số hoá hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC qua cổng dịch vụ công trực tuyến.... Kịp thời tương tác, tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua số tổng đài và các trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook của Trung tâm.

6 tháng cuối năm, Trung tâm Hành chính công tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ chương trình công tác năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về DVCTT, BCCI; Thường xuyên rà soát các TTHC đủ điều kiện công bố dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Duy trì tốt công tác đôn đốc, giám sát, nâng cao kỉ luật kỉ cương hành chính, đạo đức công vụ trong việc giải quyết TTHC.

Nguồn: https://halongcity.gov.vn/trung-tam-hanh-chinh-cong-tp-ha-long-6-thang-dau-nam-ty-le-giai-quyet-tthc-truoc-va-dung-han-dat-99-p13n55985.html

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 339