Thông tin giao dịch chính thức

Thông tin địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin của UBND phường Cao Thắng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CAO THẮNG

 

Cơ quan đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phường Cao Thắng;

Quản lý nội dung cổng thành phần: Thủ trưởng đơn vị; 

Địa chỉ: Tổ 56, Khu 6, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
 

Điện thoại: 02033.825. 203  -  Fax: 02033.825. 203;

Email: ubndcaothang.hl@quangninh.gov.vn;

Địa chỉ cổng thông tin điện tử: http://caothang.halongcity.gov.vn/

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 299