Tập huấn công tác quản lý và tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa thể thao cơ sở

Ngày 13/7, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND thành phố tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý và tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa thể thao cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt 3 chuyên đề, về: Công tác quản lý Nhà nước và vai trò của văn hoá, thiết chế văn hoá đối với đời sống Nhân dân và tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn Tỉnh; hướng dẫn kỹ năng tổ chức các phong trào thể dục thể thao quần chúng và tổ chức các giải thi đấu thể thao tại cấp xã và thôn, khu; hướng dẫn kỹ năng tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng; biên tập và dàn dựng chương trình văn nghệ quần chúng tại thiết chế văn hóa thể thao cơ sở. Nội dung của các chuyên đề được báo cáo viên lựa chọn và xây dựng trên cơ sở bám sát thực tiễn và có tính khả thi cao đối với địa bàn các thôn, bản, khu phố.

Thông qua chương trình tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý các thiết chế văn hoá - thể thao cơ sở cho cán bộ văn hoá các xã, thị trấn, ban chủ nhiệm các nhà văn hoá, khu thể thao thôn bản, khu phố trên địa bàn; kỹ năng xây dựng tổ chức các hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho người dân, góp phần xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Nguồn: https://halongcity.gov.vn/tap-huan-cong-tac-quan-ly-va-to-chuc-hoat-dong-tai-thiet-che-van-hoa-the-thao-co-so-p13n56001.html

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 370