Sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2024

Ngày 19/10/2023, UBND phường Cao Thắng tổ chức ra quân khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2024, đảm bảo chất lượng nguồn nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 378/KH-UBNND ngày 21/9/2023 của UBND thành phố Hạ Long về việc Sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ngày 19/10/2023, UBND phường Cao Thắng tổ chức thực hiện khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự cho nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, có đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ, văn hoá và phẩm chất chính trị, đạo đức làm cơ sở cho việc khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Ảnh: Nam công dân phường Cao Thắng đăng ký khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2024

Trong đợt này đã có 185/203 nam công dân thực hiện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, đạt 91% tỷ lệ theo thống kê Nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 của phường Cao Thắng. Việc tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự phường, đảm bảo tiêu chuẩn theo đúng quy định tại Thông tư liêm tịch số 16/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 quy định về việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của phường trong công tác quân sự địa phương, đảm bảo nguồn chỉ tiêu nam công dân nhập ngũ năm hàng năm.

Ảnh: Nam công dân phường Cao Thắng đăng ký khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2024

Ngô Hường

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 182