Phường Cao Thắng tham dự Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề 2023

Ngày 22/02/2023 Phường Cao Thắng tham dự Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề 2023: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; Thông báo số 814-TB/TU, ngày 17/02/2023 về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị ngày 14/02/2023 (theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Thành phố đến điểm cầu của phường).

Quang cảnh hội nghị

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 30