Phường Cao Thắng tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tại công văn số 67/UBND ngày 15/02/2023, Chủ tịch UBND phường Cao Thắng chỉ đạo các thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và chăm sóc trẻ em của phường và các bộ phận chuyên môn, khu trưởng các khu phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo Công văn số 677/UBND-LĐTBXH ngày 09/02/2023 của UBND thành phố Hạ Long về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em.

Theo đó, Công văn số 677/UBND-LĐTBXH ngày 09/02/2023 của UBND thành phố Hạ Long về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em. UBND phường Cao Thắng thực hiện tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn kịp thời các tình huống xảy ra đối với trẻ em trên địa bàn, đặc biệt là tình trạng xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em, như sau:

Chỉ đạo thành viên Ban vì sự tiến bộ và chăm sóc trẻ em phường Cao Thắng và các khu phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai tốt các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước trẻ em. Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trẻ em. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chú trọng bảo đảm môi trường an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ, dịp nghỉ hè năm 2023. 

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn thương tích nhất là phòng, chống đuối nước. Hướng dẫn đến từng hộ gia đình, trường học, lớp học, học sinh nắm được kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em; tổ chức việc phối hợp giữa UBND phường với các tổ chức, cá nhân tình nguyện quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời điểm bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em; chủ động đưa trẻ tham gia các khóa học bơi nhằm rèn luyện kỹ năng dưới nước tránh các nguy cơ đuối nước ở trẻ em.

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, đoàn thể trong việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Huy động sự tham gia của các chi hội đoàn thể, các tổ dân, khu phố và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực, phương tiện, thiết bị có nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em; đặc biệt tại các công trình xây dựng, công trình công cộng, công trình dân sinh có thể xảy ra tai nạn thương tích, các phương tiện giao thông, các địa điểm và thiết bị vui chơi dành cho trẻ em.

Chỉ đạo bộ phận Địa chính - Xây dựng ĐT&MT rà soát các địa điểm, vùng nước, công trình trên địa bàn quản lý có nguy cơ gây đuối nước để triển khai các biện pháp khắc phục, cảnh báo, cảnh giới cho người dân. Tổ chức triển khai có hiệu quả các biện pháp xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, trường học an toàn; Bộ phận Lao động - Thương binh và xã hội tuyên truyền giáo dục công tác phòng ngừa xâm hại trẻ em, công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại các nhà trường, khu dân cư, hộ gia đình. Báo cáo kịp thời nguyên nhân, các biện pháp khắc phục, phòng ngừa khi xảy ra các vụ việc trẻ bị xâm hại, tai nạn thương tích, đặc biệt tử vong do tai nạn, thương tích trên địa bàn.

Ngô Hường

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 27