Phòng GD&ĐT: tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đầu năm học 2021-2022

Trong 2 ngày 16 &17/8, Phòng GD&ĐT Hạ Long tổ chức hội nghị bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục đầu năm học 2021-2022.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2021-2022 tại trường mầm non Hạ Long

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 114 điểm cầu, với sự tham gia của trên 4000 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Tại đây, các báo cáo viên Thành phố đã truyền đạt đến các học viên một số chuyên đề như: Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tình hình Quốc phòng an ninh, biển đảo; Chuyên đề bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm; Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, việc triển khai chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố; Công tác xây dựng Đảng trong tổ chức Đảng khối trường học. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo thành phố đã triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 và các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của Bộ giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng tại trường mầm non Hạ Long

Công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng được tiến hành theo đúng kế hoạch, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19, học viên nghiêm túc trong việc tiếp thu các nội dung bài giảng. Kết thúc đợt bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị tham gia viết bài thu hoạch.

Bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2020-2021 là một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục trong tình hình mới; đồng thời, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam nói chung và thành phố Hạ Long nói riêng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.

Trần Thanh- Huy Phương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 204