Phân vùng tuyển sinh, Chỉ tiêu tuyển sinh và Mã nhóm xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm hoc 2023 - 2024

UBND thành phố Ha Long ban hành Quyết định Phân vùng tuyển sinh, Chỉ tiêu tuyển sinh và Mã nhóm xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm hoc 2023 - 2024

UBND thành phố Ha Long ban hành Quyết định Phân vùng tuyển sinh, Chi tiêu tuyển sinh và Mã nhóm xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm hoc 2023 - 2024 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 687