Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long.

Ngày 05/12/2022 và ngày 06/12/2022, Phường Cao Thắng tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu của phường Cao Thắng).

Tin tức khác

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 15 Tổng lượt truy cập 114443