Lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 2 tại các phường Yết Kiêu, Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm

Nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/2/2023, UBND Thành phố đang tổ chức nghiên cứu lập “Điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 2 tại các phường Cao Xanh, Yết Kiêu, Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm

Hồ sơ, tài liệu, file số, bản đồ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch Phân khu 2 được đăng tải trên Cổng TTĐT thành phố và được UBND các phường Cao Xanh, Yết Kiêu, Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm tổ chức thông tin rộng rãi, đầy đủ đến các tổ dân, khu phố và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, tham gia ý kiến vào hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch phân khu 9 theo mẫu phiếu góp ý hoặc bằng văn bản.

Xem chi tiết hồ sơ và mẫu phiếu góp ý tại đây:

1. Văn bản của UBND TP Hạ Long về việc thực hiện lấy ý kiến tham gia đối với hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 2 

2. Đồ án Lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 2 

Nguồn: https://halongcity.gov.vn/

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 314