Kiểm tra, đánh giá nhận thức quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng đợt I năm 2020

Thực hiện Kế hoạch 227 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc kiểm tra, đánh giá nhận thức đối với quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng, ngày 6/3 Hội đồng kiểm tra, đánh giá nhận thức đối với quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng của Thành ủy Hạ Long đã tổ chức kiểm tra, đánh giá đợt I năm 2020 đối với quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố.

 

   

Quang cảnh buổi kiềm tra

Theo đó, 46 quần chúng ưu tú thuộc 21 chi bộ, đảng bộ cơ sở được các thành viên Hội đồng kiểm tra gồm lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố đánh giá thông qua hình thức vấn đáp, trả lời trực tiếp xoay quanh những nội dung về: Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung và giải pháp đẩy mạnh việc học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và những nội dung gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của quần chúng tại đơn vị.

 

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá, kiểm tra nhận thức quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng của Hội đồng kiểm tra Thành ủy

 

   

Đây là lần đầu tiên Thành phố thực hiện mô hình Hội đồng kiểm tra, đánh giá nhận thức đối với quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng. Trước đó, Thành ủy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng quần chúng ưu tú trước khi kết nạp đảng. Kết quả đợt kiểm tra, đánh giá của Hội đồng sẽ là căn cứ để Ban thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định kết nạp đảng theo quy định đối với những quần chúng ưu tú, đủ tiêu chuẩn.

Thu Thảo - Văn Hiệp

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 360