Hội đồng thi đua, khen thưởng Thành phố xét khen thưởng cho gia đình Người có công tiêu biểu tích cực tham gia hiến đất xây dựng công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn phường Cao Thắng

Vừa qua, UBND phường Cao Thắng đã đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Thành phố xét khen thưởng cho gia đình Người có công tiêu biểu tích cực tham gia hiến đất xây dựng công trình phúc lợi xã hội theo Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Thực hiện Văn bản số 1246/UBND-QLĐT ngày 02/3/2023 của UBND Thành phố về việc tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ, UBND phường Cao Thắng đã đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Thành phố xét khen thưởng cho các gia đình Người có công tiêu biểu tích cực tham gia hiến đất xây dựng công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn phường Cao Thắng

Trong những năm qua, phường Cao Thắng đã có những thay đổi tích cực trong công tác phát triển đô thị hạ tầng được gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Trong đó, việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ “về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn các phường thuộc thành phố Hạ Long” được phường Cao Thắng triển khai thực hiện đạt nhiều thắng lợi đáng ghi nhận. Đây là sự nỗ lực không ngừng của Đảng uỷ, chính quyền phường, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng các tổ dân, khu phố và Nhân dân đồng lòng góp sức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết đề ra. 

Ảnh: Ông Đinh Hoàng Long, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường trao giấy khen của Thành phố cho ông Trần Xuân Quyến là thương binh, Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH của phường Cao Thắng.

Trong quá trình triển khai thực hiện đã có những cá nhân tiêu biểu trong việc hiến đất, hiến công trình trên đất để xây dựng các tuyến đường trong khu dân cư, góp phần cải tạo, nâng cấp các tuyến đường và hệ thống cống tiêu, thoát nước giúp khắc phục tình trạng ngập lụt, sạt lở trong mùa mưa bão, đó là 03 trường hợp Người có công với cách mạng của phường Cao Thắng đã hiến đất, hiến công trình trên đất để xây dựng các tuyến đường theo Nghị quyết 21-NQ/TU, đó là ông Trần Xuân Quyến là Thương binh hạng 4/4 (28%), Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH bị suy giảm khả năng lao động từ 41-60%, trú tại Tổ 6, Khu phố 1A, phường Cao Thắng; Ông Nguyễn Duy Đạo là Thương binh hạng 1/4 (81%), trú tại Tổ 50, Khu phố 5 phường Cao Thắng; Bà Nguyễn Thị Bê là Người hoạt động kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, trú tại Tổ 54, Khu phố 6 phường Cao Thắng. 

Ảnh: Ông Hoàng Văn Thiện, Bí thư, Khu trưởng khu phố 5, phường đại diện trao giấy khen của Thành phố cho ông Nguyễn Duy Đạo lag Thương binh 1/4 của phường Cao Thắng.

Trước những nghĩa cử cao đẹp và những đóng góp đó, UBND thành phố đã tặng giấy khen biểu dương tinh thần và động viên 03 gia đình Người có công của phường Cao Thắng đã tham gia tích cực hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trong khu dân cư. Đây là những hình ảnh góp phần lan toả các tấm gương vì cộng đồng của Người có công góp phần xây dựng phường Cao Thắng, xây dựng thành phố Hạ Long ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh./.

Ngô Hường

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 183