Hội đồng nhân dân phường Cao Thắng tổ chức kỳ họp thứ Tám, HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 25/7/2023, Hội đồng nhân dân phường Cao Thắng tổ chức kỳ họp thứ Tám, khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ toạ kỳ họp có ông Chu Quốc Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Đại biểu mời dự kỳ họp có ông Đinh Hoàng Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cùng các ông, bà Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội phường, các ông, bà bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố, Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố cùng 22 đại biểu HĐND phường khoá X, nhiệm kỳ (2021-2026).

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, UBND phường đã Báo cáo đánh giá đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của phường năm 2023; những giải pháp giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội của phường năm 2024; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; nhiệm vụ và giải pháp năm 2024; Báo cáo giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2023; Tờ trình về việc phân bổ dự toán ngân sách phường năm 2024; bổ sung dự toán chi đầu tư công từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách Thành phố năm 2024; bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của phường Cao Thắng; phê duyệt Kế hoạch đầu tư công và chủ trương đầu tư dự án đầu tư công năm 2024; ban hành Nghị quyết quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện Luật Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn Phường.

Ngoài ra, Hội nghị còn được nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri 6 tháng cuối năm 2023.

Thường trực HĐND Phường trình bày báo cáo, tờ trình về kết quả hoạt động của HĐND Phường năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo giám sát việc giải quyết, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân Phường khóa X; kết quả giám sát việc việc thực hiện triển khai khảo sát tuyến ngõ, phố, lắp đặt biển số nhà trên địa bàn Phường; thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phícông tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và Báo cáo thẩm tra dự thảo các Nghị quyết phương án của phường năm 2024.

Sau 1/2 buổi làm việc Hội đồng nhân dân đã thông qua dự thảo nghị quyết:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024.

- Nghị quyết về lập dự toán phân bổ ngân sách năm 2024.

- Nghị quyết về việc bổ sung dự toán chi đầu tư công từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách Thành phố năm 2023.

- Nghị quyết phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của phường Cao Thắng.

 - Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của phường Cao Thắng.

 - Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công năm 2024 của phường Cao Thắng

 - Nghị quyết quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện Luật Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn Phường.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100%. Sau buổi làm việc khẩn trương và nghiêm túc kỳ họp thứ Tám HĐND phường Cao Thắng khóa X đã thành công tốt đẹp./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 170