Hội đồng nhân dân phường Cao Thắng tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 25/7/2023, Hội đồng nhân dân phường Cao Thắng tổ chức kỳ họp thứ bẩy, khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ toạ kỳ họp có ông Chu Quốc Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Trần Xuân Ninh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường. Đại biểu mời dự kỳ họp có ông Đinh Hoàng Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cùng các ông, bà Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội phường, các ông, bà bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố, Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố cùng 22 đại biểu HĐND phường khoá X, nhiệm kỳ (2021-2026).

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, UBND phường đã Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Trình đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách Phường 2022; Trình điều chỉnh dự toán chi ngân sách Phường năm 2023.

Ảnh: Ông Đinh Hoàng Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại kỳ họp.

Ngoài ra, Hội nghị còn được nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri 6 tháng cuối năm gửi tới kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và tiếp xúc ứng cử viên Đại biểu HĐND Phường; Báo cáo tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri 6 tháng đầu năm 2023. Công an phường báo cáo tình hình ANTT trên địa bàn phường 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT 6 tháng cuối năm 2023.

Thường trực HĐND Phường trình bày báo cáo, tờ trình về kết quả hoạt động của HĐND Phường 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách Phường năm 2022; Tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Phường năm 2023.

Hình ảnh Các đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã biểu quyết tại kỳ họp.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã biểu quyết thông qua dự thảo  Nghị quyết với tỷ lệ 100%. Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc kỳ họp thứ bẩy HĐND phường Cao Thắng khóa X đã thành công tốt đẹp./.

Ngô Hường

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 184