Học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021 nghiên cứu, khảo sát thực tế một số mô hình kinh nghiệm tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Hạ Long tổ chức cho học viên tham gia các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021( lớp C20 và C21) đi nghiên cứu, khảo sát thực tế một số mô hình kinh nghiệm tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 164 học viên của lớp C20 và C21 đã được chia thành 03 đoàn đi nghiên cứu, khảo sát thực tế một số mô hình kinh nghiệm tiêu biểu tại các huyện, thị và thành phố:  Tiên Yên, Đông Triều và Cẩm Phả.

Đoàn số 1 thăm quan, học tập các nội dung về: Công tác cải cách hành chính, chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp cơ sở, ngành, địa phương; văn minh đô thị, nâng cấp hạ tầng trong các khu dân cư của thành phố Cẩm Phả.

Học viên tham quan học tập kinh nghiêm tại thành phố Cẩm Phả

Đoàn 2 và đoàn số 3 thăm quan, học tập các mô hình kinh tế tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới(nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, các mô hình kinh tế tiêu biểu năm 2021) tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên và xã Việt Dân, thị xã Đông Triều.

Học viên tham quan học tập kinh nghiêm tại huyện Tiên Yên

Tại các nơi đến thăm, các đoàn đã được nghe lãnh đạo địa phương giới thiệu về những kinh nghiệm đạt được hiệu quả cao của các mô hình; thăm quan thực tế các mô hình, trao đổi, rút kinh nghiệm.

Học viên tham quan học tập kinh nghiêm tại thị xã Đông Triều

Đợt học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao nhận thức, tìm hiểu thực tế lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh... Từ đó giúp các học viên củng cố những kiến thức đã được học trong chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức tự giác trong học tập và rèn luyện phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cấp lãnh đạo quản lý đương chức và trong quy hoạch năm 2021 của thành phố Hạ Long.  

Sau chuyến đi thực tế này, các học viên sẽ về viết bài thu hoạch và vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình đang quản lý.

Tin(Trần Thanh) - ảnh (do học viên cung cấp)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 201