Giao ban chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ( NTM) quý I năm 2020

Ngày 25/2, tại Thành phố Hạ Long, Ban Xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh tổ chức giao ban quý I/2020.

 

Đến hết năm 2019, tỉnh Quảng Ninh đã có 94/111 xã đạt chuẩn xây dựng NTM (tăng 22 xã so với năm 2018), trong đó có 1 xã Việt Dân, thị xã Đông Triều đạt NTM kiểu mẫu. Các sở, ban, ngành, các địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Kết quả giải ngân nguồn vốn NTM năm 2019 đạt 95,48%, có 1 số địa phương đạt tỷ lệ cao như huyện Ba Chẽ và thị xã Đông Triều đạt 100%. Đến hết tháng 12/2019 các xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình xây dựng NTM.

Qúy I/2020, Ban xây dựng NTM tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh tiếp tục chuyển hướng chỉ đạo theo hướng chuyển từ lượng sang chất, tập trung chỉ đạo xây dựng NTM từ nhà ra ngõ, từ thôn lên xã, huyện; xác định rõ hơn vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong việc bàn và quyết định các nội dung nhiệm vụ xây dựng NTM. Tỉnh đã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại 98 xã. Tính đến thời điểm này, các địa phương đang thực hiện rà soát thực trạng xây dựng NTM; phân bổ vốn ngân sách hỗ trợ chương trình xây dựng NTM năm 2020. Tỉnh tiếp tục bố trí 208,2 tỷ đồng ngân sách hỗ trợ thực hiện các tiêu chí đảm bảo mục tiêu theo kế hoạch; công tác thẩm định và ra quyết định công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM; chương trình mỗi xã, phương một sản phẩm; Việc đăng ký thực hiện xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tỉnh đã tổ chức thẩm định và ra quyết định công nhận cho 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, đang hoàn thiện quy trình, hồ sơ công nhận huyện Tiên Yên và thị xã Đông Triều hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; Tiếp tục nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn NTM thông qua triển khai các mô hình mẫu.

Năm 2019, toàn tỉnh đã có thêm 78 sản phẩm đủ điều kiện tham gia chương trình OCOP (vượt kế hoạch năm 48 sản phẩm), nâng tổng số sản phẩm thuộc OCOP lên 402 sản phẩm. Đầu năm 2020 đã tổ chức thẩm định và ra quyết định chấp thuận cho 28 sản phẩm mới đạt yêu cầu tham gia chương trình OCOP.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào những nội dung, như: phân khai nguồn vốn xây dựng NTM và tiến độ giải ngâ nguồn vốn; thực hiện các chỉ tiêu cơ bản; triển khai các cuộc thi trong năm 2020 ...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long, Trưởng ban xây dựng NTM tỉnh đã yêu cầu các địa phương tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM, ban hành các chế tài hợp lý; đẩy nhanh tiến độ giải ngân; đặc biệt chú trọng các cuộc thi trong năm 2020 như cuộc thi "đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP", "tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu" cấp huyện; tổ chức công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2019; cập nhật phần mềm quản lý dữ liệu ...

                                                  Trần Thanh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 355