Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Quy định 04-QĐ/TU

Ngày 04/6, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra với thành ủy Hạ Long về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với quy định số 04-QĐ/TU ngày 7/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” đối với cán bộ đảng viên.

Làm việc với Đoàn có đồng chí Vũ Văn Diện – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long cùng các đồng chí trong  Ban Thường vụ thành ủy  và lãnh đạo các đơn vị, địa phương được kiểm tra.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc

Hiện nay Đảng bộ thành phố Hạ Long có 65 chi, đảng bộ cơ sở với tổng số trên 23.050 đảng viên,ngoài ra trên địa bàn còn có hơn 17.000 đảng viên sinh hoạt theo QĐ số 213. Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, thành ủy Hạ Long đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt học tập Nghị quyết và Chỉ thị cho cán bộ, lãnh đạo; cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thuộc thành phố đã tổ chức hội nghị học tập cho 100% cán bộ, đảng viên thuộc đơn vị quản lý. 100% các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai và chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Đoàn Kiểm tra thực tế tại Đảng bộ các phường Hồng Gai, Hoành Bồ, BCH.QS. TP, Xã Dân Chủ cho thấy: Cán bộ, đảng viên đã đăng ký lựa chọn những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong  nhân dân để tập trung giải quyết; công khai kế hoạch cam kết để cán bộ, đảng viên cùng giám sát. Từ việc phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, đã tạo chuyển biết tích cực và tạo động lực cho sự phát triển của tổ chức, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, còn nhiều bản cam kết của đảng viên còn giống nhau, chung chung, chưa có cam kết hành động rõ ràng.

Qua việc quán triệt và học tập các NQ của Đảng đã tạo sự lan tỏa trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                                       Huy Phương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 545