Đảng uỷ phường Cao Thắng triển khai Cuộc thi tìm hiểu “Quảng ninh 60 năm xây dựng và phát triển”.Cuộc thi tìm hiểu “Quảng ninh 60 năm xây dựng và phát triển” là cơ hội để mỗi người dân trên địa bàn phường thấm nhuần lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là những thành tựu to lớn, những dấu ấn nổi bật trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, những đóng góp quan trọng của Tỉnh đối với sự phát triển chung của đất nước; qua đó, củng cố vững chắc niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

Đảng ủy phường Cao Thắng triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” trên mạng internet, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Cao Thắng hãy tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi góp phần tìm hiểu lịch sử, truyền thống và những đổi mới phát triển kinh tế hội nhâp của tỉnh Quảng Ninh những năm qua.

Cách thức đăng ký dự thi:

Thi trực tiếp trên các thiết bị kết nối internet. Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tuyến trên website: http://www.baoquangninh.com.vn hoặc website: http://www.quangninh.gov.vn, vào banner Cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” bằng hình thức trực tuyến. Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website.

Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh xét và trao giải. Người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 1 tài khoản dự thi.

Thời gian: diễn ra từ ngày 30/6/2023 đến hết ngày 30/9/2023 được chia làm 3 đợt:

Đợt I: từ ngày 30/6/2023 đến 31/7/2023.

Đợt II:  từ ngày 31/7/2023 đến 31/8/2023.

Đợt III: từ ngày 31/8/2023 đến 30/9/2023.

Thời gian thi mỗi đợt được tính từ 10h00 ngày bắt đầu và kết thúc vào 9h00 ngày cuối cùng của đợt  thi.

Mỗi đợt thi có 10 câu hỏi. Bài thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 10 câu hỏi. Người dự thi trả lời 9 câu hỏi trắc nghiệm, về nội dung có liên quan đến tỉnh Quảng Ninh. Ở câu số 10 trong bài thi, người dự thi phải dự đoán tổng số người tham gia đợt thi mình thực hiện bài thi.

Để làm tốt bài thi tìm hiểu “Quảng ninh 60 năm xây dựng và phát triển”  người dân cần đọc kỹ thể lệ Cuộc thi và tham gia dự thi theo đúng thời gian đã được thông báo. 

Ngô Hường

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 215