Báo cáo Nghị Quyết 09-NQ/TU, ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hạ Long trong tháng 11 năm 2023

Báo cáo Nghị Quyết 09-NQ/TU, ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hạ Long trong tháng 11 năm 2023.

Chi tiết xem tại đây: /ckfinder/signed.pdf

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 291