Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phường Cao Thắng tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” gắn với sơ kết 01 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Sáng ngày 04/08/2023, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phường Cao Thắng tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” gắn với sơ kết 01 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Chủ trì Hội nghị có Bà Nguyễn Thuý Hạnh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường, tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Công an phường, các đồng chí Cán bộ, công chức phường, trưởng các khu phố, Ban bảo vệ dân phố và đại diện các tổ dân trên địa bàn phường.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị .

Trong những năm qua, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Phong chào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được cấp uỷ Đảng, chính quyền phường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của năm, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” gắn với sơ kết 01 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và tội phạm bảo vệ vững chắc an ninh trật tự của đất nước.

Ảnh: Hội nghị có sự tham gia của các cấp lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Công an phường, Cán bộ, công chức, Trưởng các khu phố và đại diện các tổ dân trên địa bàn phường.

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thuý Hạnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường đã báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân tham gia đóng góp, xây dựng lực lượng công an nhân dân về đảm bảo An ninh trật tự, An toàn xã hội; công tác tham mưu xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; tinh thần thái độ ý thức phục vụ nhân dân và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức Cách mạng, xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Ảnh: Bà Nguyễn Thuý Hạnh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường đã báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, bà Vũ Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND phường đã có báo cáo phát biểu tại Hội nghị về kết quả công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2023. Trong đó, nhấn mạnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện phong trào đạt hiệu quả tích cực, chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các tầng lớp Nhân dân; phát huy vai trò quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ An ninh tổ quốc.

Ảnh: Bà Vũ Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu tại Hội nghị về kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2023.

Ngoài ra, Hội nghị còn được nghe ông Phạm Văn Hoà, Trưởng Công an phường Báo cáo đánh giá về tình hình và kết quả công tác đảm bảo ANCT-TTATXH 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023. Đồng thời tiếp thu, giải đáp các ý kiến góp ý của Nhân dân về tình hình An ninh, trật tự, An toàn xã hội những năm gần đây. Báo cáo về công tác phối hợp nắm bắt, quản lý địa bàn của Cảnh sát khu vực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn phụ trách. Nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân, làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Phòng trào.

Ảnh: Ông Phạm Văn Hoà, Trưởng Công an phường phát biểu tại Hội nghị

Cũng trong dịp này, UBND phường Cao Thắng đã khen thưởng 03 tập thể, 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023. Đây là sự ghi nhận những cố gắng không ngừng của các tập thể, cá nhân trong hoạt động Phong trào nhằm xây dựng phường Cao Thắng ngày càng văn minh, phát triển./.

Ngô Hường

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 192